Dykare har hittat ruinerna av ett gammalt tempel i "Egyptiska Atlantis"

Den antika staden Heraklion, under sin storhetstid, var en livlig hamn vid mynningen av Nilen. Idag ligger den på samma plats, men under vatten, på ett djup av cirka 45 m. De flesta ruinerna är dolda under ett lager av silt, mindre än 5% av byggnaderna är tillgängliga för arkeologer. Nyligen gjorde dock ett team av dykare under ledning av Frank Goddio flera nya och viktiga fynd här.

Forskare har använt den största uppsättningen verktyg i historien om studien av den sjunkna staden. De hade information från ett satellitpositioneringssystem, ekolod, magnetometrar och sidoutseende ekolod till sitt förfogande. Som ett resultat av genomsökningen hittades tidigare okända hamnanläggningar, liksom Amon Garps huvudtempel. Och de lyckades också hitta den andra delen av den ceremoniella båten, som de hittade tidigare.

Ett annat intressant fynd var mynten i det bysantinska riket, som vittnar om att Heraklion blomstrade under 400-talet e.Kr. Forskare tror att staden dog för minst 1000 år sedan på grund av seismisk aktivitet och havets uppgång, den gled bokstavligen in i den från den instabila kusten.

Storleken på ruinerna, särskilt tempelbyggnaderna, liksom den enorma mängden värdefull last på båtar i hamnen, indikerar Heraklions status och betydelse. Det fick smeknamnet "egyptiska Atlantis", för här under vatten finns det bokstavligen överallt spår av en stor civilisation som inte har motstått tidens test.