Hur pandor hjälper kinesiska användare av sociala medier att bekämpa regeringens censur

I början av COVID-19-epidemin gömde den kinesiska regeringen på alla möjliga sätt den sanna bilden av vad som hände, vilket orsakade skarp kritik från användare av kinesiska sociala nätverk. Myndigheterna svarade omedelbart: många ”kritiska” termer kom under press av officiell censur.

Till exempel började användare av den sociala plattformen Weibo i januari klaga på att orden "Wuhan" och "Hubei" (epicentret för utbrottet) var kraftigt begränsade på hur ofta de användes. Inlägg som innehöll dessa ord fanns endast tillgängliga för en liten del av användarna, och kritik mot myndigheterna togs helt bort från dem.

En annan populär social media-plattform, WeChat, har också svartlistat många fraser som "Xi Jinping Goes to Wuhan" och "Wuhan + Crisis + Beijing", enligt en färsk rapport från forskargruppen Citizen Lab.

Stod inför en sådan hård opposition började användare av sociala medier att "kryptera" förbjudna villkor. Till exempel betecknades orden "Wuhan" och "Hubei" "wh" och "hb".

Mot bakgrund av ökad censur i samband med epidemin införs allt fler begränsningar för nätverksspråket varje dag, vilket stimulerar stamgästerna i sociala nätverk att leta efter alternativ. Så det kinesiska namnet på regeringen har redan förvandlats till "zf", den kinesiska polisen till "jc", och en av landets symboler - panda - betyder inte mindre National Security Bureau.