Forskare: Växter och djur utvecklas för att bo i stadsområden

En nyligen publicerad studie analyserade 1600 fall runt om i världen och bekräftade att växter och djur har lärt sig att perfekt anpassa sina fenotyper till utmanande stadsmiljöer, samtidigt som de påverkar ekosystemet och människors välbefinnande.

Fenotyper är uttryck för gener. Forskare har funnit att vissa fenotyper av djur och växter påverkar deras "urbana" liv, vilket särskilt manifesterar sig i kroppsstorlek, reproduktion och beteende.

”Vi fann, säger forskardeltagare Marina Alberti vid University of Washington, ” att det finns en mycket bestämd effekt av stadsmiljön på fenotypisk förändring. Total urbanisering gör sitt jobb. Ekosystemens funktion förändras, vilket i sin tur påverkar människors liv. Förändringarna påverkade särskilt biologisk mångfald, näringscykling, frön och vattenrening. ”

Forskning har också visat att mänskligheten går in i antropocen, en geologisk era där mänskligt inflytande på jordens ekosystem i allt högre grad dominerar.