Bakterier som matas på plastavfall hittades

Medan forskare runt om i världen argumenterar för hur man ska hantera miljontals ton plastavfall, upptäckte ett team av forskare vid Kyoto Institute of Technology, ledd av Dr Shosuke Yoshida, ovanliga bakterier bland 250 skräpprover nära en av återvinningsanläggningarna i polyetylentereftalat (PET).

Bakterierna var i jorden bland silt och annat organiskt sediment och matades faktiskt av plastavfall, fick energi från det och fyllde på kolstocken. Senare, redan under laboratorieförhållanden, "åt" bakterier som placerades i en plastflaska den inom några veckor.

Denna "hälsosamma aptit" baseras på enzymer som produceras av bakterien Ideonella sakaiensis, som enligt forskare var naturens "svar" på uppkomsten av en enorm mängd plastavfall.

Svampar som äter plast har upptäckts tidigare, men det har inte varit möjligt att odla dem i industriell skala. Japanska forskare har identifierat en bakterien som är ansvarig för produktionen av enzymer. Vetenskapen har nu ett effektivt sätt att bortskaffa plastavfall.