Tyst jondrivet segelflygplan kan flyga utan bränsle

Ett team av ingenjörer vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), ledd av docent i flyg- och astronautik Stephen Barrett, har skapat det till synes omöjliga - ett flygplan som flyger utan konventionellt bränsle och rörliga delar. Allt detta ersätts av den joniska "vinden".

Under forskningen har forskare funnit att om vingen ges en speciell form och täcks av lager av ledare som fungerar som kondensatorelektroder, kommer en "kedjereaktion" att börja i luften runt den, i vilken fria elektroner neutrala molekyler kolliderar, följt av att "slå ut" andra partiklar från dem ... Som ett resultat fylls det omgivande utrymmet med en ”cocktail” bestående av joner och oladdade partiklar.

Vidare, om denna "cocktail" är inne i ett elektriskt fält, börjar de laddade partiklarna röra sig, rusa till motsatt pol och kollidera med neutrala molekyler längs vägen. Dessa kollisioner i sin tur får dem att röra sig i motsatt riktning, vilket skapar den så kallade joniska "vinden", som genererar betydande dragkraft.

"Jon" -flygplanet, utvecklat av MIT-ingenjörer, har en massa på 2, 5 kg och en vingbredd på 5 meter. Motorns effektivitet ökas till 2, 4%. Innan dess var denna siffra bara 1%. Under det första testet stannade flygplanet i luften i 12 sekunder och bröt 55 meter i tystnad.

Trots den blygsamma framgången är forskare övertygade om att jonmotorer har en ljus framtid. De kommer att hitta tillämpning i tysta drönare såväl som i hjälpmotorer för konventionella flygplan.