Project Zanzibar för barnens favoritleksaker till den digitala världen

Project Zanzibar är Microsoft-hjärnbarnet. Det är en flexibel bärbar matta med vilken du kan uppfatta och spåra fysiska föremål, identifiera dem och göra det möjligt för dig att interagera med dem genom att manipulera dina fingrar med hjälp av Near Field Communication-teknik.

För att göra detta måste du ansluta mattan till din PC eller surfplatta. En NFC-klistermärke måste fästas på basen för att enheten ska uppfatta ett objekt. Därefter visas en rumslig bild av objektet på skärmen. Om det finns flera objekt spårar Zanzibar rörelsen för varje objekt och identifierar dem exakt, även om de staplas ovanpå varandra.

Project Zanzibar gör det möjligt för barn att "överföra" sina leksaker från den fysiska verkligheten till det digitala och se dem komma till liv tack vare ljud, visuella och andra specialeffekter.

Zanzibar har ännu inte blivit en kommersiell produkt, men det verkar vara en tidsfråga. Deltagare i konferensen om mänskliga faktorer i datorsystem (ACM CHI 2018), som kommer att hållas i Montreal i slutet av denna månad, kommer att kunna bekanta sig med den.