Världens första biobränsleflyg från Los Angeles till Australien

Förra söndagen var det ett ovanligt flyg av det australiensiska flygbolaget Qantas - QF96 från Los Angeles till Melbourne, som varade i 15 timmar. Faktum är att flygplanet som gjorde det - Boeing Dreamliner 787-9, drivs med bränsle, som bestod av 90% fotogen och 10% biobränsle.

Den gjordes av Brassica carinata, ett ätbart senapsfrö. Enligt experter kommer dess användning att minska koldioxidutsläppen med mer än 80% jämfört med konventionellt bränsle. Det bör också läggas till att mängden använt flygfotogen också minskas med 7%.

Agrisoma Bioscinces, ett kanadensiskt biobränsleföretag, säger att råvaran kan odlas på mark som är olämplig för andra grödor eller i åkrarna mellan grödor. Detta kommer att förbättra jordens kvalitet och minska erosionen - och samtidigt ge jordbrukarna en möjlighet att tjäna ytterligare inkomster.

En hektar planterad med Carinata-frön kan producera upp till 2000 liter olja, råvaran för biodrivmedel. Qantas arbetar för närvarande med Agrisoma för att övertyga australiensiska jordbrukare att odla Carinata-korn. Det hoppas att den första grödan för framtida flygbränslen kommer att skördas 2020.