General Motors byter helt till förnybar energi år 2050

Miljövänliga system som inte släpper ut koldioxid i atmosfären blir de facto obligatoriska inte bara i bilar utan också i fabrikerna hos dem som producerar dem. Det amerikanska koncernen General Motors äger produktionsanläggningar i 59 länder i världen, som representeras av totalt cirka 350 objekt. I slutet av 2015 var företagets totala energiförbrukning 9 teravat / timme och nu har företaget satt upp ett mål att överföra alla sina fabriker till förnybara energikällor.

GM planerar att nå detta ambitiösa mål 2050 genom införandet av energieffektiv teknik och en massiv övergång till användning av energi från alternativa källor. När det gäller det senare är solljus det viktigaste och GM driver redan 22 solkraftverk.

För närvarande byggs nya solpanelskomplex med en kapacitet på 30 MW för företagets anläggningar i Shanghai och Wuhan. Ytterligare 3 företag av detta märke arbetar med deponigas, plus fyra fält med vindgeneratorer förväntas lanseras från dag till dag.

Att överföra hela 100% av General Motors kapacitet till förnybara energikällor är inte ett företag utan främst ett offentligt uppdrag, säger VD Mary Barra. Den direkta affärsnyttan är minskat beroende av energiprisfluktuationer, men vikten av ren luft kan inte betonas för mycket. Dessutom är GM ett av de företag som frivilligt undertecknade RE100 socialt avtal.