Nanogeneratorer kan förvandla våra ådror till kraftverk

Människor har använt den kraftfulla energin i vatten i tusentals år. Med hjälp av de fysiska principerna för vattenkraftverk har en grupp kinesiska forskare från Fudan University utvecklat en liten generator som kan installeras i stora blodkärl hos en person och generera elektricitet från blodflödet.

Under 2011 har schweiziska forskare redan utvecklat små turbiner som teoretiskt sett kan placeras i venerna och generera små mängder el. De hade dock en allvarlig nackdel: som ett konstgjort hinder kunde mikroturbiner framkalla bildandet av blodproppar.

Utvecklingen av kinesiska forskare är en ny typ av elektrisk anordning som genererar elektricitet med hjälp av en beställd uppsättning kolnanorör lindade runt en polymerkärna. Enheten fick namnet "fiberliknande flytande nano-generator" - FFNG.

Det är ännu inte klart hur mycket energi den kommer att kunna generera, men enligt dess skapare kommer FFNG att ha en energiomvandlingsfrekvens på cirka 20%. Forskare har redan genomfört framgångsrika experiment med grodor. I framtiden kan FFNG bli en strömkälla för medicintekniska produkter som implanteras i människokroppen.